STAI AL ANWAR, SARANG
(0295) 5391410

Beliau lahir di Bangilan, 17 Mei 1968 dari pasangan Hambali dan Mardiyah. Pendidikan  dasar beliau di Madrasah Ibtidaiyah Al Iman Wedan Bangilann lulus tahun 1983.  Kemudian melanjutkan di Madrasah Ghozaliah Syafi’iyah (MGS)  lulus tahun 1991.

  •  S1 Fakultas Syari’ah Islamiyah Al Azhar Cairo Mesir (1998)
  • S2  Fakultas Syari’ah University Kebangsaan Malaysia (2003)
  • S2 Fakultas Syari’ah University Kebangsaan Malaysia (2013)

 

WordPress Themes